De BOA Centrale

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied.

De BOA Centrale beschikt over medewerkers die de opleiding voor Buiten Gewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) met goed gevolg hebben doorlopen.

Zij kunnen worden ingezet als:
• APV-controleur
• Sociaal rechercheur
• Parkeercontroleur
• Milieuopsporingsambtenaar
• Jachtopziener
• Flora- en faunabeheerder
• Buitengewoon Opsporingsambtenaar van Politie
• Controleur openbare ruimte
• Gemeentelijk opsporingsambtenaar
• Ambtenaar bouw- en woningtoezicht
• Leerplichtambtenaar
• Medewerker bouw- en woningtoezicht
• Tunnelwachter
• Controleur vaarwegen
• Teleservicemedewerker
• Inspecteur dierenbescherming

De Verkeersregelaars Centrale beschikt over een groep medewerkers die de opleiding voor Buiten Gewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) hebben doorlopen.

Bij De BOA Centrale is er de mogelijkheid om onze medewerkers voor korte of langere tijd in te huren als B.O.A. of Fiscaal parkeercontroleur, al dan niet in teamverband.

Onze medewerkers leveren positieve bijdrage aan de openbare orde en veiligheid door het houden van optimaal toezicht.
Zij zorgen dat de regels van het parkeerbeleid binnen de gemeente worden nageleefd.

Vandaag nog een vrijblijvende offerte ontvangen? Klik hier! of bel 030-8000464
 

 

"De BOA Centrale" onderdeel van VKRC B.V.
Postbus 42, 1733 ZG Nieuwe Niedorp - Bezoekadres: Hoefje 29, Nieuwe Niedorp
Tel: 030-8000464 / info@DeBOAcentrale.nl /KvK: 59331003
De Verkeersregelaars Centrale.nlDe BOA Centrale.nlDe Handhavers Centrale.nl

De Brandwacht Centrale.nlDe Beveiligers Centrale.nlDe EHBO Centrale.nl

 De EHBO Centrale.nl levert professionele en gecertificeerde EHBO-ers door heel Nederland
Zoekwoorden:

porn point of view